Mladinski dom Hodoš
Hodoš 52
9205 Hodoš
02 559 12 80 ali 02 559 80 21
041 415 122 ali 041 451 822
obcina-hodos-kozseg@siol.net

Naslov projekta "Cesta stražarjev"


Cilj projekta je bil oblikovanje nove turistične ponudbe čezmejnih regij, ki slonijo na kulturni pestrosti ter naravni lepoti ciljnega območja. S projektom se je vzpostavilo skupno turistično območje, ki bo na podlagi skupne zgodovinske preteklosti oblikovalo svoj programski sklop, z namenom ohranjanja skupne kulturne in naravne dediščine. Rdeča nit je bila vzpostavitev zgodovinske »ceste stražarjev« s skupnim managementom, izmenjavo informacij ter skupno celostno podobo. Ponudba, ki predstavlja podporo, prikazuje naravne, ljudske, arhitekturne in kulturne dragocenosti okolja, predstavlja tudi tipične, tradicionalne obrti, s tem pa je projekt prispeval k porastu turističnega potenciala obmejnih regij in je ponudba kvalitetnejša. Najpomembnejši rezultat na slovenski strani meje je bila obnova vojašnice, ki služi za namene mladinskega doma.

Kot temelj skupnega sodelovanja in ponudbe je pripravljen osnutek poti na območju vasi Őriszentpéter - Szalafő - Hodoš - Krplivnik - Domanjševci - Kercaszomor - Velemér, ki predstavljala znamenitosti tega območja. Urejene znamenitosti na madžarski strani dopolnjujejo ponudbo na slovenski strani, kjer lahko postavimo na prvo mesto Krajinski park Goričko, učno pot ob hodoškem jezeru, z značilno vidro, mladinski dom na Hodošu ter eko-kmetija in etnološki muzej na Krplivniku.

Vsebina projekta je zajela tudi kulturno dediščino, freske Janeza Aquile. Pripravljena je predstavitvena brošura, »Po sledeh Janeza Aquile«, kjer so predstavljene cerkve, ki jih krasijo freske Janeza Aquile, to je na Madžarskem vas Velemér, na slovenski strani pa vasi Selo, Martjanci in Turnišče.

Na slovenski strani je predstavljala največji del investicije obnova vojašnice na Hodošu in nabava opreme za zagon mladinskega doma. Vojašnica je popolnoma adaptirana, zamenjana je kritina, zgrajeno povezovalno ostrešje med nastanitvenim objektom in kuhinjo, urejeno dvorišča in okolice objekta, postavljeno je počivališče ob meji ter urejena pešpot od meje do mladinskega doma.

Poleg tega je na Krplivniku urejena kolesarnica pri etnološkem muzeju, kjer je možna izposoja koles, ki smo jih prav tako nabavili v okviru projekta. Obnovljen je stražni stolp, ki služi kot razgledni stolp. V etnološkem muzeju je postavljena infotočka z touch-screenom, kjer lahko obiskovalci dobijo osnovne informacije o skupnem projektu.
Sama vsebina poti je prepoznavna in obiskovalcem predstavljena, saj je pripravljen skupni logotip in skupna celostna podoba. Na podlagi tega so pripravljene usmerjevalne, označevalne in informativne table, tako na madžarski, kot tudi na slovenski strani. Skupno je postavljenih več kot 100 tabel. Vsebina je predstavljena na vzpostavljeni interaktivni spletni strani, kjer je objavljena celotna ponudba tematske poti, vključno z zemljevidom te poti in povezava – link na madžarsko spletno stran.

Vir financiranja: Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Vrednost projekta: 378.035,74 €
Višina sofinanciranja s strani SLVR: 358.377,88 €
Prijavitelj: Občina Hodoš


Vojašnica pred obnovo:
 


Partnerji v projektu:
 

Občina Šalovci


Projekt je bil osnovan kot skupen projekt z madžarskim partnerjem "Narodni park oseg", ki  so na madžarski strani izvajali aktivnosti, sofinancirane iz istega programa.
Projekt "Cesta stražarjev"
je bil financiran Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA

Organ upravljanja in sofinanciranja projekta: 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se